STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Odbor vnitřních věcí

 • provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů,
 • vede úřední desky ÚMČ
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy,
 • zabezpečuje úkony související s užíváním znaku a vlajky městské části,
 • zajišťuje organizačně - technické zabezpečení voleb, místního referenda a sčítání lidu, domů a bytů,
 • projednává v 1. stupni správního řízení přestupky ve věcech označování budov, ulic a veřejného prostranství, ve věcech narušení vzhledu obce, proti pořádku ve státní správě, přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, jakož i ostatní přestupky ve státní správě a územní samosprávě, přestupky ve věcech místního referenda, návrhy a přestupky a správní delikty ve věcech státních symbolů České republiky a  i jiné správní delikty,
 • přijímá oznámení o  shromáždění nepřesahující rámec městské části,
 • vykonává funkci opatrovníka osob, jejichž pobyt není znám,
 • zastupuje město v řízeních před soudy,
 • podílí se na organizaci archivní a spisové služby,
 • zajišťuje agendu vyřizování stížností a petic.
5.1.2016 10:28:42 | přečteno 5282x | tana
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load