STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Odbor všeobecný

V rámci Tvorby a ochrany životního prostředí zabezpečuje činnosti na úseku:

 • odpadového hospodářství
 • správy ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně na území MČ
 • výběhů pro psy
 • čistoty a pořádku v územním obvodu MČ
 • povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • ukládání náhradní výsadby
 • ochrany čistoty ovzduší
 • deratizace na plochách veřejné zeleně ve správě MČ, v prostoru nemovitostí v majetku MČ, mimo bytové domy,
 • ochrany zvířat proti týrání

V rámci Dopravy a silničního hospodářství vykonává:

 • působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích
 • čistění a zimní údržby všech vozovek komunikací mimo dálnic a dálničních ramp, chodníků a ostatních dopravních ploch, pokud není čištění a zimní údržba povinností jiného vlastníka (správce) nemovitosti,
 • zpracování návrhů oprav místních komunikací mimo ZKS a realizaci těchto oprav
 • prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích

Na úseku investic

 • připravuje a  realizuje jednotlivé investice menšího rozsahu nebo části velkých investic
 • spolupracuje při tvorbě projektů rozvoje a regenerace MČ

Na úseku Majetku:

 • zajišťuje ekonomické využití pozemků svěřených MČ
 • zpracovává návrhy na vyjádření MČ k dispozicím s pozemky svěřenými MČ
 • dozoruje čistotu a technický stav dětských hřišť a pískovišť, zajišťuje výstavbu, opravy a rekonstrukce

Na úseku Vnitřních věcí:

 • zabezpečuje volby, referenda a sčítání lidu, domů a bytů na území MČ

Na úseku rozvoje a regenerace MČ:

 • připravuje podklady pro organizaci výběrových a nabídkových řízení na veřejné zakázky na dodávky, služby za účelem správy a údržby majetku MČ

Na úseku Zemědělství

 • vede evidenci zemědělských podnikatelů
 • v I. stupni zajišťuje výkon státní správy na úseku veterinární a rostlinolékařské péče
5.1.2016 10:30:30 | přečteno 2707x | tana
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load