STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Struktura informací dle vyhlášky 442/2006 Sb. 

1. Oficiální název

Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec

2. Důvod a způsob založení

Po volbách v listopadu v roce 1990 bylo v Brně, které je statutárním městem provedeno přerozdělení 5-ti obvodních národních výborů na 29 městských částí, z nichž každá má své orgány a určité kompetence v jednotlivých oborech činnosti v oblasti státní správy a samosprávy. Statutární město Brno je zřízeno ústavním zákonem č.128/2000 Sb. "O obcích" a městská část Brno- Starý Lískovec je zřízena jako jedna z 29 městských částí obecně závaznou vyhláškou č.20/2001 Statut města Brna

3. Organizační struktura MČ

Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je Rada městské části. Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části je tajemník ÚMČ, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení ÚMČ je rozděleno dle organizačního řádu a organizační struktury.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruOrganizační struktura ÚMČ Brno-Starý Lískovec41.02 KB .pdf
ikona souboruOŘ ÚMČ SL 1 3 201242.87 KB .pdf
Zřizované organizace

Organizační složka MČ:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec

Předškolní zařízení:

Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4
Mateřská škola, Brno, Labská 7
Mateřská škola, Brno, Oderská 2
Mateřská škola, Brno, ulice Kosmonautů 2

Základní školy:

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10
Základní škola, Brno, Bosonožská 9
Základní škola, Brno, Labská 27

4. Kontaktní spojení a poštovní adresa, adresa pro osobní návštěvu, telefonní čísla

Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno
e-mail:info@staryliskovec.cz
web: www.staryliskovec.cz
Elektronická podatelna
tel: 547139211 / fax: 547139230


Odbor správy budov a bytů, Kurská 1
tel/fax: 547139280


Telefonní seznam ÚMČ
E-mailové adresy ÚMČ

Úřední dny a hodiny pro veřejnost ÚMČ:

Pondělí08:00-11:00 12:00-17:00
Středa08:00-11:00 12:00-17:00

Úřední hodiny podatelna, Legalizace a vidimace (ověřování),CzechPOINT

Pondělí 08:00-11:00 12:00-17:00
Úterý08:00-11:00 12:00-14:00
Středa 08:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek08:00-11:00 12:00-14:00
Pátek08:00-11:00 12:00-13:00
Podatelna každý den do 15,00 hod. pro podávání oznámení o konání shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb. 

5. Případné platby můžete poukázat na bankovní účet

19-19022621/0100 (CZ52 0100 0000 1900 1902 261) [příjmový]

V případě prováděných plateb kontaktujte prosím Odbor finanční ÚMČ, tel: 547 139 210 a vyžádejte si sdělení variabilního symbolu, který je dle konkrétních plateb vždy jiný.

6. IČ: 44 99 27 85

7. DIČ: CZ 44 99 27 85

8. Dokumenty

9. Místo podávání žádostí o informace viz bod 4

10. Příjem dalších žádostí a dalších podání viz bod 4

11. Opravné prostředky proti rozhodnutíviz bod 4

12. Používané formuláře viz. bod 13. Formuláře je možné si vyzvednout na věcně příslušném Odboru ÚMČ

13. Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších životních situací 

14. Přehled nejdůležitějších používaných předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - jde o základní předpis, který upravuje činnost povinného subjektu, jak v samosprávě, tak v přenesené působnosti

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - jde o obecný předpis, podle kterého jednají orgány státní správy při správním řízení, pokud není řízení upraveno zvláštním zákonem dle jednotlivých oblastí st. správy

Přehled nejdůležitějších vyhlášek ve vztahu k MČ

Obecně závazná vyhl. 20/2001, Statut města Brna – upravuje vnitřní poměry ve věci správy Statutárního města Brna 

Krizové plány
Vyhlášky a nařízení SmB

15. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., (o svobodném přístupu k informacím)
ikona souboruSazebník úhrad dle 106 pro web.pdf

16. Licenční smlouvy - nevyužívá se

17. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (za poslední 2 roky)

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruvz2009838.67 KB .pdf
ikona souboruvz200828.21 KB .pdf
ikona souboruvz200727.9 KB .pdf

5.1.2016 10:32:31 | přečteno 4895x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load