STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Metodik spisové služby a podpora uživatelů při práci s elektronickou spis. službou - Královo Pole

brno královo pole

OZNÁMENÍ o vyhlášení veřejné výzvy 

Tajemník městské části Brno – Královo Pole vyhlašuje, v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa „Metodik spisové služby a podpora uživatelů při práci s elektronickou spis. službou“Místo výkonu práce: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno.
Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týdně), příp. částečný úvazek dle domluvy
Předpokládané datum nástupu: 1.1.2022, příp. dle domluvy (pracovní poměr na dobu neurčitou),
Platové podmínky: v souladu s zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 • VŠ, SŠ vzdělání, nejlépe v oboru archivnictví, 
 • znalost zák.499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě) v platném znění,
 • výhodou jsou pracovní zkušenosti v oblasti archivnictví a spisové služby,
 • velmi dobrá schopnost jednat s lidmi, asertivita, psychická odolnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, spolehlivost, flexibilita, 
 • ochota dále se vzdělávat,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost práce s PC, min. Word a Excel je samozřejmostí,
Charakteristika pozice:
 • dohled nad před archivní péčí u původce,
 • odborný dohled nad archivní spisovou službou a vyřazováním písemností,
 • metodická pomoc uživatelům při práci s elektronickou spisovou službou,
 • metodická pomoc uživatelům při přípravě elektronických spisů pro předání na spisovnu, (správa elektronické spisovny úřadu),
 • příprava a realizace elektronického skartačního řízení,
 • komunikace s nadřízeným archivem a metodickými orgány,
Nabízíme:
 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, školení, semináře, kurzy apod.),
 • 5 týdnů dovolené,
 • 3 dny indispozičního volna (sick days),
 • příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci
Náležitosti písemné přihlášky (ust. § 6 odst. 2 zákona o úřednících):
 • jméno, příjmení, titul, 
 • datum a místo narození, 
 • státní příslušnost, 
 • místo trvalého pobytu, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • datum a podpis,
 • uveďte rovněž telefonní spojení a e-mail adresu *)
 • název výběrového řízení 
 • prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
Tyto údaje jsou uvedeny na „Přihlášce k veřejné výzvě“, která je součástí tohoto oznámení.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady (ust. § 6 odst. 4 zákona o úřednících):
 • profesní životopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou (obyčejnou listovní zásilkou, doporučenou, osobně)
Bližší informace poskytne Mgr. Zdeněk Kubišta, tel. 541 588 235.
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) je třeba doručit v uzavřené obálce s názvem „Veřejná výzva na místo metodik spisové služby“ nejpozději do 16:00 hod., dne 30.11.2021, na adresu: Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno, k rukám tajemníka ÚMČ Brno – Královo Pole
       
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Ivo Petr
tajemník ÚMČ Brno – Královo Pole 

Vyvěšeno dne:  20.10.2021
Sňato dne: 30.11.2021

Příloha: ikona souboruPřihláška k veřejné výzvě 
21.10.2021 12:44:48 | přečteno 87x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load