STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

právník/právnička oddělení přestupků odboru vnitřních věcí - Brno-sever a ostatní území města Brna

brno sever

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2022 

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: "právník/právnička oddělení přestupků odboru vnitřních věcí" Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna 
Charakteristika pozice: výkon státní správy v oblasti řešení přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb.  a zákona č. 251/2016 Sb., předsedání komisi pro projednávání přestupků městské části Brno-sever, samostatné vedení agendy přestupků včetně shromažďování veškerých podkladů pro projednávání a rozhodování ve věci samé. 
Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, další příplatky  dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, možnost práce z domova, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.) 
Termín nástupu: dle dohody 

Požadavky: 
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního zaměření 
 • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se předmětné oblasti a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 
 • schopnost jednat s lidmi, spolehlivost, samostatnost, pečlivost 
Dále výhodou: 
 • praxe ve veřejné správě 
 • řidičský průkaz skupiny B 
Další předpoklady: 
 • státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR 
 • věk minimálně 18 let 
 • svéprávnost 
 • bezúhonnost 
 • ovládání jednacího jazyka 
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením: čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, data a podpisu. Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního. 

K přihlášce se připojí doklady: 
 • strukturovaný životopis 
 • originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 211) 

Bližší informace o druhu práce podá Mgr. Pavel Litavec, vedoucí odboru vnitřních věcí ÚMČ Brno-sever, tel. 545 542 264. 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 31.01.2022 do 12:00. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 

Mgr. Michal Lipovský v. r. tajemník ÚMČ Brno-sever 

14.1.2022 11:46:16 | přečteno 49x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load