STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

právník/právnička právního oddělení odboru organizačního - Brno-Sever

brno sever

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 22/2022

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: „ právník/právnička právního oddělení odboru organizačního „

 Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna

Charakteristika pozice:

 • poskytování právního poradenství pro odbory ÚMČ Brno-sever,
 • poskytování právního poradenství pro představitele samosprávy,
 • právní garance materiálů předkládaných k projednání orgánům městské části,
 • příprava a připomínkování smluvních dokumentů (zejména nájemních smluv, smluv o dílo, smluv o poskytnutí dotace) včetně kontroly plnění podmínek smluv,
 • zastupování před soudy a jinými institucemi

Platové podmínky: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, další příplatky  dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, možnost práce z domova, karta Multisport, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 14.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.)

Termín nástupu: dle dohody

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního zaměření
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb.,
 • občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb.
 • správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpis
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • schopnost jednat s lidmi,
 • spolehlivost,
 • samostatnost,
 • pečlivost,
 • odpovědnost,
 • vysoké pracovní nasazení

Dále výhodou:

 • praxe ve veřejné správě
 • řidičský průkaz skupiny B

Další předpoklady:

 • státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR věk minimálně 18 let
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:

 • čísla výběrového řízení,
 • jména a příjmení, titulu,
 • data a místa narození,
 • státní příslušnosti,
 • místa trvalého pobytu,
 • čísla OP,
 • telefonního a e-mailového spojení,
 • data a podpisu.

Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.

K přihlášce se připojí doklady:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky zasílejte na adresu: statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 211)

Bližší informace o druhu práce podá JUDr. Daniela Morávková, vedoucí právního oddělení odboru organizačního ÚMČ Brno-sever, tel. 777 453 918.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 11.07.2022 do 12:00.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


15.6.2022 15:00:50 | přečteno 194x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load