STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Referent/ka Odboru správy bytového a nebytového fondu - Brno-Královo Pole

brno královo pole

Veřejná výzva 

Tajemník městské části Brno – Královo Pole vyhlašuje, v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa "Referent/ka Odboru správy bytového a nebytového fondu" (pracovní poměr na dobu neurčitou)
Místo výkonu práce: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93, Brno, Odbor správy bytového a nebytového fondu, pracoviště Husitská 2, Brno 
Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)
Předpokládané datum nástupu: 03.01.2022, příp. dle domluvy
Platové podmínky: v souladu s zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 8. platová třída.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe ekonomického zaměření
 • perfektní znalost práce na PC (min. Word, Excel), 
 • praxe ve vedení spisů ve spisové službě E – spis (výhodou)
 • pečlivost, zejména při administrativní práci, 
 • schopnost pracovat zcela samostatně, zodpovědnost, spolehlivost,
 • dobré komunikační schopnosti (zejména při jednání s lidmi),
 • odolnost proti stresu, asertivita,
 • znalost principů veřejné správy včetně právních předpisů vztahujících se k činnosti obcí,
 • praxe ve státní správě a samosprávě vítána,
 • dále znalost zejména těchto zákonů: - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

CHARAKTERISTIKA POZICE:
Jedná se především o komplexní zajišťování agendy související s pronájem volných bytů v majetku statutárního města Brna, ve správě městské části Brno – Královo Pole, a to zejména o vedení evidence žádostí o pronájem bytů, vedení evidence volných bytů, zajišťování agendy související se zpracováním žádostí o přechod nájmu bytu, dohod o výměně bytů, zúžení nájemních smluv apod., dále o zpracovávání a předkládání materiálů do samosprávných orgánů obce, včetně vyhotovování zápisu z Komise bytové RMČ Brno – Královo Pole.

NABÍZÍME:
 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (školení, semináře, kurzy apod.), 
 • 5 týdnů dovolené,
 • 3 dny indispozičního volna (sick days),
 • příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci.
Náležitosti písemné přihlášky:
 • jméno, příjmení, titul, 
 • datum a místo narození, 
 • státní příslušnost, 
 • místo trvalého pobytu, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • datum a podpis,
 • uveďte rovněž telefonní spojení a e-mail adresu *)
 • název volné pracovního místa 
 • prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby obsazení volného pracovního místa.
Tyto údaje jsou uvedeny na „Přihlášce k veřejné výzvě“, která je součástí tohoto oznámení.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
 • profesní životopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou (obyčejnou listovní zásilkou, doporučenou, osobně)
Bližší informace: Bc. Martina Rousková, vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu ÚMČ Brno – Královo Pole, tel. 541 244 275.
                           
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované volné pracovní místo) je třeba doručit v uzavřené obálce s názvem „Volné pracovní místo Referent/ka Odboru správy bytového a nebytového fondu“ nejpozději do 14:00 hod., dne 10.12.2021, na adresu: Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno, k rukám tajemníka ÚMČ Brno – Královo Pole.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Vyvěšeno dne:  10.11.2021
Sňato dne: 10.12.2021
ikona souboru
Příloha: Přihláška na volné pracovní místo

11.11.2021 13:25:56 | přečteno 68x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load