STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Referent/referentka informačních systémů veřejné správy a spisové služby - Brno-Kr.Pole

brno královo pole

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník městské části Brno – Královo Pole vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), výběrové řízení na obsazení funkčního místa: Referent/referentka informačních systémů veřejné správy spisové služby

Místo výkonu práce: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno - Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno.

Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týdně), příp. částečný úvazek

Předpokládané datum nástupu: dle domluvy

Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

minimálně středoškolské vzdělání,
vzdělání a praxe v IT oblasti vítána,
praxe v oblasti archivnictví a spisové služby taktéž vítána,
bezúhonnost,
ochota dalšího vzdělávání,
znalost práce na PC (Word, Excel a internet),
komunikační dovednosti
schopnost pracovat zcela samostatně, zodpovědnost, spolehlivost,
způsobilost k právním úkonům.

Charakteristika pozice:

Spolupráce na konfiguraci a správě interní počítačové sítě, funkčnosti a spolehlivosti všech komponent tvořících datovou síť, včetně správy a údržby koncových zařízení - software i hardware (komplexní práva a údržba PC), zajišťuje objednávky a nákup IT techniky včetně oprav.
Zajišťování provozuschopnosti počítačové sítě; - poskytuje odborné poradenství a podporu koncovým uživatelům.
Připravuje rozpočet na opravy, modernizaci a investice do HW, zajišťuje jejich pořízení.
Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné. Dále provádí hlášení a údržbu agend v dikci ministerstva vnitra.
Zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování náročnějších činností souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.
Souhrnné zajišťování ucelených agend v rámci úkolů správce informačního systému veřejné správy, například souhrnné správy databází nebo souhrnné zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek, vyřizování a instalace podpisových certifikátů.
Administrace elektronické spisové služby a služeb souvisejících s jejím provozem vč. metodické pomoci uživatelům, nastavování práv a funkcí, aktualizace jednotné organizační struktury.
Údržba webu, aktualizace jednotlivých složek, dokumentů a odkazů.
Dohled nad předarchivní péčí u původce a archivní spisovou službou vč. vyřazování písemností.
Příprava a realizace elektronického skartačního řízení vč. metodické pomoci uživatelům pro předání do spisovny (správa elektronické spisovny úřadu).
Komunikace s nadřízeným archivem a metodickými orgány.

Nabízíme:

možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, školení, semináře, kurzy, apod.),
5 týdnů dovolené,
3 dny indispozičního volna (sick days),
příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci nebo příspěvek na využití sportovního, kulturního zařízení, příspěvek na zájmové a jazykové vzdělávání, příspěvek na dioptrické brýle a další.

Náležitosti písemné přihlášky (ustanovení § 7 odst. 4 zákona o úřednících):

jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státníhobčana,
datum a podpis,
uveďte rovněž telefonní spojení a e-mail. adresu,
název výběrového řízení,
prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

Tyto údaje jsou uvedeny na „Přihlášce k výběrovému řízení“, která je součástí tohoto

oznámení.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady (ustanovení § 6 odst. 4 zákona o úřednících):

životopis,

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou (obyčejnou listovní zásilkou, doporučenou, osobně).

Bližší informace poskytne Ing. Dana Mašková, tel. 541 588 237, e-mail: maskova@krpole.brno.cz

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) je třeba doručit v uzavřené obálce s názvem „Referent/referentka informačních systémů veřejné správy a spisové služby“ nejpozději do 17:00 hod. dne 30.11.2022 na adresu:

Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno, k rukám Ing. Dany Maškové, vedoucí Kanceláře tajemníka ÚMČ Brno – Královo Pole

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

ikona souboruPřihláška ke stažení zde
9.11.2022 15:27:16 | přečteno 131x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load