STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Referent/referentka odboru stavebního - Brno-Sever

brno sever

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 18/2022
Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: "referent/referentka odboru stavebního"


Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice: výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu
Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, možnost práce z domova, karta Multisport, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 14.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.)
Termín nástupu: dle dohody

Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se předmětné oblasti a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • schopnost jednat s lidmi, samostatnost, pečlivost, ochota celoživotního vzdělávání
Dále výhodou:
 • praxe ve veřejné správě
 • řidičský průkaz skupiny B
Další předpoklady:
 • státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk minimálně 18 let
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením: 
 • čísla výběrového řízení, 
 • jména a příjmení, titulu, 
 • data a místa narození, 
 • státní příslušnosti, 
 • místa trvalého pobytu, 
 • čísla OP, 
 • telefonního a e-mailového spojení, 
 • data a podpisu.
Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.

K přihlášce se připojí doklady:
 • strukturovaný životopis
 • originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 211)
Bližší informace o druhu práce podá Mgr. Eva Ševečková, vedoucí odboru stavebního ÚMČ Brno-sever, tel. 545 542 240.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 31.05.2022 do 12:00.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Mgr. Michal Lipovský v. r.
tajemník ÚMČ Brno-sever
4.5.2022 14:41:09 | přečteno 69x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load