STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Referent samosprávy - Brno-Tuřany

brno tuřany

Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“), vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: „referent samosprávy „(pracovní poměr na dobu určitou)
 
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno

Druh práce:
 • denní zajišťování poštovní agendy úřadu v elektronické i písemné formě (elektronická spisovna, distribuce došlých poštovních zásilek)
 • vedení podatelny a pokladny
 • archivnictví a spisová služba
 • sekretariát starosty a místostarosty městské části
 • vedení úřední desky
 • úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením činnosti orgánů městské části
 • zabezpečení zásobování úřadu
 • zajištění provozu místního rozhlasu
 • ověřování opisů listin a pravosti podpisů
 • vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (Czech POINT)
 • spolupráce na zajišťování svatebních obřadů a vítání dětí
 • zástup referenta zajišťujícího chod matriky
 
Platové podmínky: V souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – platová třída 9 (platový tarif od 19.730, - Kč do 28.920, - Kč dle započitatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost dle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.
 • ovládání jednacího jazyka
Jiné požadavky územního samosprávného celku:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství velkou výhodou
 • zkouška podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování opisů listin a pravosti podpisů, výhodou
 • praxe ve vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (Czech POINT) výhodou
 • praxe ve veřejné správě výhodou, zejm. používání programů e-spis a GINIS
 • velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, internet, ASPI)
 • dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
 • samostatnost, flexibilita, odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat, ochota pracovat i o víkendu (svatby, vítání občánků)
Předpokládaný termín nástupu: říjen 2022 na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Výčet dokladů, které je zájemce povinen v rámci výběrového řízení předložit:
 • přihláška dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. (viz příloha č. 1)
 • dále doklady dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., a to:
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních (vč. krátké charakteristiky práce) a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a nepředložení uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně v uzavřené obálce nejpozději do 15. 7. 2022 na adresu (obálku označte heslem „výběrové řízení – referent samosprávy“):
Úřad městské části Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace podá: Ing. Tomáš Hornoch, tel. 545 128 241.


22.6.2022 15:34:48 | přečteno 134x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load