STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Zapisovatel/ka RMČ, ZMČ – Referent/ka bezpečnosti

brno královo pole

Tajemník Úřadu městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93, Brno 

 vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa "Zapisovatel/ka RMČ, ZMČ – Referent/ka bezpečnosti " (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 


Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno   
Charakteristika pozice: Připravuje zasedání zastupitelstva městské části a schůzí rady městské části, k tomu soustřeďuje materiály, které tyto orgány budou projednávat, provádí jejich kontrolu a zajišťuje jejich včasnou distribuci. Vyhotovuje zápisy ze zasedání ZMČ a RMČ a zajišťuje jejich distribuci. V oblasti Integrovaného záchranného systému se zabývá organizací přípravy na mimořádné události, v oblasti krizového řízení plní úkoly uvedené v Příloze č. 7 Statutu města Brna   
                                 
Požadavky:         
 • úplné středoškolské vzdělání (ekonomické nebo veřejná správa výhodou)                                     
 • morální bezúhonnost 
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (krizové řízení) výhodou 
 • uživatelská znalost práce na PC – MS Windows, MS Word, psaní všemi deseti 
 • odpovědnost, samostatnost, pečlivost, systematičnost 
 • dobrý ústní a písemný projev, výborná znalost českého jazyka (gramatika) 
 • velmi dobré komunikační schopnosti 
 • praxe v oboru a veřejné správě vítána 
Platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění – platová třída 8, základní platový tarif od 18.300, - Kč do 26.830.- Kč podle započitatelné praxe + osobní příplatek v závislosti na dosahovaných výsledcích.

Možnost nástupu do zaměstnání: ihned, příp. dle dohody   
                               
Uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi: 
 • jméno, příjmení 
 • datum a místo narození 
 • státní příslušnost 
 • místo trvalého pobytu 
 • číslo OP 
 • datum a podpis 
k přihlášce připojí: 
 • profesní životopis 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání   
 • případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou (obyčejnou listovní zásilkou, doporučenou, osobně) 
Písemné přihlášky zasílejte do 7.1.2022 na adresu: Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno k rukám vedoucího kanceláře tajemníka. 
Pozn.: Všechny nevyžádané os. materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit. 

1.12.2021 15:50:05 | přečteno 107x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load