STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Zpracování OÚ (GDPR)

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Úřad městské části tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

  • přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
  • opravu zpracovávaných osobních údajů;
  • výmaz zpracovávaných osobních údajů;
  • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných ÚMČ námitky.

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit těmito způsoby:

  • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele);
  • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny);
  • prostřednictvím datové schránky žadatele.

Žadatel se osobně indentifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba ÚMČ povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti

Dále subjekty údajů mají:

  • možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR;
  • za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.

Kontaktní údaje pověřence úřadu pro ochranu osobních dat, dle článku 37 GDPR:

Bc. Jana Humpolíková, tel. 547 139 247; jana.humpolikova@staryliskovec.cz

Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě. Kontaktní údaje pověřence úřadu pro ochranu osobních dat,

ÚMČ nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci Magistrátu města Brna nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.


ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ (článek 13, 14 nařízení GDPR)

Odbor správy budov a bytů

Odbor sociální, školství a kultury

Odbor všeobecný

Stavební úřad

Odbor vnitřních věcí
15.5.2018 15:19:50 - aktualizováno 10.3.2021 7:40:06 | přečteno 3431x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load