STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 997

Zvláštní užívání veřejné zeleně – souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně Dohoda o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně

Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec je dle Statutu města Brna správcem ploch veřejné zeleně, vyjma ploch silniční zeleně (zde je správcem Brněnské komunikace, a. s.). V rámci správy těchto ploch vykonává běžnou údržbu (kosení, údržbu dřevin, údržbu mobiliáře atd.). Současně dbá na trvalou kvalitu těchto veřejných ploch. Třetí osoba (např. správce podzemní sítě, stavebník) však k výkonu své činnosti potřebuje zásah do ploch veřejné zeleně – např. výkopy pro opravy podzemních sítí, budování nových podzemních sítí, využití části plochy zeleně k instalaci lešení pro zateplení domů, atd. V tomto případě je nutno získat povolení správce veřejné zeleně, včetně podmínek pro provádění prací v plochách veřejné zeleně a uvedení ploch do původního stavu.
V případě, že takový zásah do veřejné zeleně je realizován v rámci stavební akce, která je povolována, např. stavebním povolením, je nutné, aby si tato třetí osoba nechala již v rámci zpracování projektové dokumentace ke stavbě, zpracovat do zásad organizace výstavby způsob zásahu do veřejné zeleně – např. umístění lešení apod.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: referent, místní hospodářství, služby, lesní hospodářství a zemědělství

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Kaplanová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.4.2019

Datum poslední aktualizace: 1.4.2019

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load