Ing. Daniela Vašková

Funkce:vedoucí odboru, referent stavebního a vodoprávního úřadu
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 101
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Stavební úřad -> vedoucí odboru, referent stavebního a vodoprávního úřadu
E-mail:daniela.vaskova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 225