Veronika Dušková

Funkce:referent, místní hospodářství, služby, lesní hospodářství a zemědělství
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 222
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor všeobecný -> vedoucí odboru, životní prostředí -> referent, místní hospodářství, služby, lesní hospodářství a zemědělství
E-mail:veronika.duskova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 245
Řeší tyto životní situace: