Ing. arch. Michaela Bušinová

Funkce:referent, stavební a vodoprávní úřad
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 106
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Stavební úřad -> vedoucí odboru, referent stavebního a vodoprávního úřadu -> referent, stavební a vodoprávní úřad
E-mail:michaela.businova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 228