Mária Liptáková

Funkce:referent úseku školství, mládeže, tělovýchovy, kultury, vítání občánků
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 116
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor sociální, školství a kultury -> vedoucí odboru, soc. pracovník -> referent úseku školství, mládeže, tělovýchovy, kultury, vítání občánků
E-mail:maria.liptakova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 209