Bc. Libor Vodvárka

Funkce:kurátor pro mládež
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 118
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor sociální, školství a kultury -> vedoucí odboru, soc. pracovník -> kurátor pro mládež
E-mail:libor.vodvarka@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 207