Gabriela Klementová

Funkce:účetní, příjmy MČ
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 108
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor finanční -> vedoucí odboru, rozpočtář -> účetní, příjmy MČ
E-mail:gabriela.klementova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 203