Bc. Ivana Křepelková

Funkce:referent, vnitřní kontrola
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 108
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor finanční -> vedoucí odboru, rozpočtář -> referent, vnitřní kontrola
E-mail:ivana.krepelkova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 201