Bc. Martina Vajbarová

Funkce:pokladna, poplatky psi, rybářské lístky
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 108
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor finanční -> vedoucí odboru, rozpočtář -> pokladna, poplatky psi, rybářské lístky
E-mail:martina.vajbarova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 204