Jan Kovář

Funkce:bytový technik
Umístění:budova Kurská 1
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor správy budov a bytů -> vedoucí odboru -> bytový technik
E-mail:jan.kovar@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 282