Ivana Kamarádová

Funkce:rozpis nájmu, personální a mzdový úsek
Umístění:budova Kurská 1
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor správy budov a bytů -> vedoucí odboru -> rozpis nájmu, personální a mzdový úsek
E-mail:ivana.kamaradova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 284