Bc. Veronika Kupková

Funkce:referent, investice
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 223
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemník ÚMČ -> Odbor všeobecný -> vedoucí odboru, životní prostředí -> referent, investice
E-mail:veronika.kupkova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 241