Mgr. Monika Šiplová

Funkce:soc. práv. ochrana dětí, soc. pracovník
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 125
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemník ÚMČ -> Odbor sociální, školství a kultury -> vedoucí odboru, soc. pracovník -> soc. práv. ochrana dětí, soc. pracovník
Telefon: +420 547 139 214