Ing. Hana Šišláková, MPA

Funkce:vedoucí odboru, rozpočtář
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 107
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor finanční -> vedoucí odboru, rozpočtář
E-mail:hana.sislakova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 210