Úřední deska

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Číslo jednací:MCBSLI/01897/23
Den vyvěšení:9.3.2023
Den sejmutí:27.3.2023
Zdroj oznámení:ÚMČ Starý Lískovec
Typ oznámení:Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb.za rok 2016

Podrobnosti: