Úřední deska

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -silnic I. třídy

Číslo jednací:MCBSLI/02145/23
Den vyvěšení:16.3.2023
Den sejmutí:3.4.2023
Zdroj oznámení:JMK
Typ oznámení:Veřejná vyhláška

Podrobnosti: