Úřední deska

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Jemelkova

Číslo jednací:MCBSLI06733/22
Den vyvěšení:23.11.2022
Den sejmutí:12.12.2022
Zdroj oznámení:Statutární město Brno
Typ oznámení:Veřejná vyhláška

Podrobnosti: