Úřad

Úřad městské části  tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do ÚMČ. V čele obecního úřadu je starosta.