Veřejné zakázky

Profil zadavatele veřejných zakázek

Ze zákona je povinné uveřejňovat prostřednictvím dálkového přístupu informace týkající se veřejných zakázek. O těchto veřejných zakázkách budete informováni na certifikovaném portále:

www.e-zakazky.cz