Odbor všeobecný

V rámci Tvorby a ochrany životního prostředí zabezpečuje činnosti na úseku:

V rámci Dopravy a silničního hospodářství vykonává:

Na úseku investic

Na úseku Majetku:

Na úseku Vnitřních věcí:

Na úseku rozvoje a regenerace MČ:

Na úseku Zemědělství