2015


Věc ze dne 30.11.2015 - Stavební povolení k BD č.p. 764

Věc ze dne 23.11.2015 - Informace o spisu MCBSLI/05684/13/OVÚP/Sto/264, MCBSLI/02637/14/OVÚP/Sto

Věc ze dne 3.11.2015 - Informace o p.č. 1754/3, 1753 a 1752/1

Věc ze dne 29.10.2015 - Informace o stavbě provozovny restaurace La Patas

Věc ze dne 29.10.2015 - Informace o stavbě provozovny restaurace La Patas

Věc ze dne 20.10.2015 - Obnova a výstavba parků

Věc ze dne 28.8.2015 - Informace o stavbě provozovny restaurace La Patas

Věc ze dne 9.3.2015 - Náklady na údržbu zeleně