Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 975

Kód životní situace: 304

Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let), mladistvých (15-18 let)

Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých, zanedbávání povinné školní docházky, útěky z domova, trestná činnost a přestupky, zneužívání návykových látek – toxikománie a alkoholismus, výkon výchovného opatření "dohled", akutní sociální nouze (bez přístřeší).

Další informace:

  • Odbor sociální péče MMB, Oddělení odborné pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno - nadřízený a kontrolní orgán

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, soc. pracovník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Libor Vodvárka

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2014

Datum poslední aktualizace: 2.2.2016