Setkání jubilantů

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nelze využívat databázi občanů k přímému rozesílání pozvánek na tradiční setkávání se s jubilanty. Občané, kteří v letošním roce dovrší 80,85,90,91,92 a každé další narozeniny a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčastnit setkání organizovaných radnicí městské části dostavte se na odbor sociální, školství a kultury ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4 k podání písemného souhlasu. Souhlas je možné také zaslat poštou nebo za pomoci příbuzných na e-mail: maria.liptakova@staryliskovec.cz, nebo se kontaktovat na tel.: 606 318 474.     

Setkání jubilantů pořádáme jedenkrát za každé čtvrtletí a jeho součástí bývá kulturní program, pohoštění a dárek. O termínu setkání jubilantů za jednotlivé čtvrtletí budete písemně informováni
a obdržíte pozvánku. 

Formuláře přihlášek 

Těšíme se na setkání s Vámi.