2017

Věc ze dne 31. 8. 2017 - Informace o územním souhlasu a povolení stavby na pozemku p. č. 2367/19

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře 11_9

Věc ze dne 23. 8. 2017 - Dotaz na problém s holuby v MČ Brno-Starý Lískovec

Věc ze dne 31. 7. 2017 - Kontrola chovu koček z důvodu podezření z týrání zvířat

Věc ze dne 5. 6. 2017 - Seznam bytových domů a jednotek ve správě
MČ Brno-Starý Lískovec

Věc ze dne 17. 5. 2017 - Seznam právnických osob splňující podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb.