Dětský den

Přijďte se se svými dětmi pobavit na tradiční dětský den pořádaný starolískoveckými Orly a Sborem dobrovolných hasičů.

Vše probíhá před hasičskou zbrojnicí na ulici Točná a v přilehlém okolí 1. června od 14:00 do 17:00. Spousta nových her a soutěží, něco dobrého na zub pro děti i rodiče.