Morava jako součást českého státu

společný vývoj od středověku do 20. století – události, jevy, osobnosti

Moravský zemský archiv v Brně

Vás zve na výstavu k 100. výročí vzniku Československé republiky


6. – 24. listopad 2018

velký sál

Výstava bude na unikátních a zřídka vystavovaných archivních dokumentech prezentovat události, jevy a osobnosti, které ovlivnily společné dějiny zemí Koruny české. K vidění budou mimo jiné originály moravských zemských desk, antifonář královny Elišky Rejčky, listiny českých králů nebo závěť Vratislava z Pernštejna.

otevřeno denně mimo neděli a pondělí, 10 – 18 hodin

vstup zdarma

Palachovo nám. 1, Brno (vedle nákupního centra Campus Square)