Starolískovecké ostatky

Orelská jednota a Sbor dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec si Vás dovolují pozvat na tradiční ostatkovou zábavu, která se koná v sobotu 2. 3. 2019. Zábava začíná průvodem masek od hasičské zbrojnice na ulici Točná v 9:00. V 19:30 v sokolovně na ulici Máchalova se koná hlavní ostatková zábava s kapelou EU!Burg. V neděli 3. 3. akce pokračuje dětským karnevalem, který se koná taktéž v sokolovně, od 14:00 do 17:00.