Obnovení provozu Mateřských škol

Rozhodnutím Magistrátu Města Brna se dnem 18.5.2020 obnovuje provoz v MŠ.