NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA


                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                       

Obecně závazná vyhláška č. 16/2020,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním

klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, ke stažení zde:16_2020_-_OVV.pdf + příloha 16_2020_-_OVV_-_P.pdf


Nařízení č. 17/2020,

kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“,

ve znění pozdějších nařízení, ke stažení zde: 17_2020_-_ZUMB.pdf


Nařízení č. 18/2020,

kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 15/2017, o maximálních cenách taxislužby na území

statutárního města Brna, ke stažení zde: 18_2020_-_OD.pdf


Obecně závazná vyhláška č. 19/2020,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci

veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, ke stažení zde: 19_2020_-_OVV.pdf + příloha 19_2020_-_OVV_-_P.pdf


Obecně závazná vyhláška č. 20/2020,

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ke stažení zde: 20_202_-_OVV.pdf + příloha 20_2020_-_OVV_-_P.pdf


Obecně závazná vyhláška č. 21/2020,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech

pro pohyb psů, ke stažení zde: 21_2020_-_OVV.pdf + příloha č.1: 21_2020_-_OVV_-_P1.pdf + příloha č.2: 21_2020_-_OVV_-_P2.pdf