Oznámení o dočasném uzavření sběrného střediska odpadů Vltavská

Tímto Vám oznamujeme, že sběrné středisko odpadů Vltavská bude z důvodu aktuálně probíhající stavební činnosti  na akci 

„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ v době od 15.07.2020 (středa) do 26.07.2020 (neděle) uzavřeno

V tomto čase proběhne i jeho přesun o několik metrů, od 27.7. by již mělo být plně v provozu na novém místě.

 

Informaci o jeho uzavření vyvěsíme na vstupní bráně do střediska s odkazem na nejbližší sběrná střediska, 

a i na stránkách spol. SAKO Brno, a.s. Prosíme také o zajištění zveřejnění této informace na Vašich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ing. Květoslava Houzarová

referent odpadů

 

Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie

Odbor životního prostředí

Magistrát města Brna | Kounicova 67 | 601 67 Brno

T: +420 542 174 574 | E: houzarova.kvetoslava@brno.cz

www.brno.cz | facebook | twitter