Diskuze pro veřejnost o průběhu stavebních prací

Diskuze pro veřejnost, o průběhu stavebních prací

se zhotovitelem i investorem se koná ve středu

16. 9. 2020 v 18:00 v tělocvičně

ZŠ Bosonožská, Starý

Lískovec (vstup do areálu

ZŠ bude bočním vchodem).

Jste srdečně zváni!