Krizová opatření


Krizová opatření

 V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8.října 2020 č. 994              o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 12. října 2020    od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin jsou na Úřadu MČ Brno-Starý Lískovec zavedena tato opatření:1. Omezení rozsahu úředních hodin
    Pondělí 12:00 hodin – 17:00 hodin
    Středa  12:00 hodin – 17:00 hodin 

2. Upřednostňování písemného, elektronického, či telefonického kontaktu zaměstnanců úřadu               před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
3. Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny                     s upřednostněním elektronické komunikace.
4. Používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově úřadu,                    při osobním kontaktu dodržování odstupu nejméně 2 m.
5. Používání dezinfekce rukou, která je umístěna v klientském prostoru.

Telefonický a emailový kontakt na podatelnu úřadu:
Ústředna: tel.:   547 139 211
Elektronická podatelna: info@staryliskovec.cz
Všechny telefonické a emailové kontakty najdete na webových stránkách Úřadu městské části Brno-Starý Lískovec v sekci - KONTAKTY