obecně závazná vyhláška č. 30/2020

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/22. zasedání konaném dne 8. 12. 2020 pod bodem č. 6 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

celé texty ke stažení zde:

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Vyhlášky MB