VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ \"INVESTIČNÍ REFERENT\"

Tajemnice úřadu městské části Brno-Starý Lískovec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa „investiční referent“
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.)
  • Pracovní poměr: na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené, plný pracovní úvazek.
  • Místo výkonu práce: statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno.
  • Charakteristika pozice: zajišťování investic do obnovy majetku a nových staveb formou veřejných zakázek. Zajišťování agendy týkající se územního rozvoje obce.
  • Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10, + příplatky dle nařízení vlády). o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10, + příplatky dle nařízení vlády).

Termín odevzdání přihlášky: 26.03.2021
více informací zde: Výběrové řízení investiční referent ÚMČ Brno Starý Lískovec 2021 3 pokus