Koniklece v přírodní rezervaci Kamenný Vrch

Vážení občané, letos, jako každý rok na jaře, opět  začínají kvést  koniklece na Kamenném vrchu v Brně. 

Jedná se světový unikát, který přitahuje každý rok tisíce návštěvníků a láká k procházkám. Letos je situace o to složitější, že vzhledem k pandemickým opatřením nemůžeme navštěvovat jiné přírodní lokality mimo město a Kamenný vrch společně s novou rozhlednou na Holedné se tak stává jednou z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších lokalit Brna. To s sebou, bohužel, přináší i zvýšené ohrožení konikleců. Pohyb v přírodní rezervaci je v době kvetení umožněn pouze po úzkých pěšinách, které ale nestačí obrovskému náporu návštěvníků. Dochází proto k plošnému sešlapávání porostu až na holou zem a to už koniklece, kterým během roku občasné pošlapání tolik neublíží, může zcela zničit.  Prosíme vás tedy o maximální ohleduplnost, dbejte pokynů dobrovolných strážců a nevoďte do rezervace psy, je to zakázáno vyhláškou. Velmi bychom si přáli, abyste z návštěvy rezervace měli pěkný zážitek, proto prosím pravidla dodržujte nejen kvůli sobě, ale i kvůli budoucnosti krásného, celosvětově unikátního  území, které v Brně máme. V okolí rezervace je navíc spousta míst pro procházky, lesopark na Raisovou ulicí, Kohoutovické lesy, okolí  Myslivny. 
Děkujeme za pochopení.