14.09.2020 - uzavření průchodu přes křižovatku Jihlavská

14.09.2020

průchod pro pěší přes osu tunelu v místě křížení s ulicí Jihlavskou musel být uzavřen kvůli provádění prostorově náročných činností, které by nebylo bezpečné provádět v blízkosti provozovaného pěšího průchodu. V daném místě nyní není možné zbudovat průchod pro pěší. Uzavírka pro pěší je schválena a je zcela v souladu s rozhodnutím PČR a MMB.

Přestože uzavírku pro pěší máme povolenou na délku 6 měsíců, pokoušíme se ji minimalizovat, jak jen to jde. Příští úterý 22. 9. budeme v tomto místě budovat další provizorní lávku (výhradně pro pěší), od středy by měla být průchozí včetně přilehlých chodníků.

Do té doby je možné provizorně využít průsek mezi Jihlavskou a parkovištěm FNB, který je přibližně v polovině parkoviště (nejedná se o oficiální cestu, ale o možnou a schůdnou variantu).


Děkuji
Martin Langer
Manažer projektu

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68
602 00 Brno
mobil: 602 643 489