Mimořádná opatření od 22.11.2021 do odvolání !

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Mimořádné opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytovaní služeb, s účinností od 22-11-2021 - Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf

Mimořádné opatření, testování obyvatel na přítomnost viru-SARS-CoV-2, s účinností od 22-11-2021 - Mimoradne-opatreni-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-22-11-2021 (1).pdf

Mimořádné opatření, testování zaměstnanců a osob samostatné výdělečně činných, s účinností od 22-11-2021 - Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf