Konkurzní řízení

Rada města Brna na svém R8/234. zasedání konaném dne 31. 8. 2022 vyhlásila konkurzní řízení na obsazení míst

ředitel/ka Základní školy Brno, Hamry 12, příspěvková organizace

ředitel/ka Mateřské školy Brno, Gabriely Preissové 8, příspěvková organizace